Riny van Boxtel (1953) voltooide in 1988 de opleiding voor Industriële Vormgeving (autonome richting) in Eindhoven. De kunstenaar zoekt in zijn werk steeds naar rust, verstilling, mystiek. Schilderen betekent voor Riny een voortdurend gevecht tussen zichzelf en het beeld; Schilderen, over schilderen, denken en maar zelden tevreden zijn. Hij kan het werk pas loslaten als het hem een gevoel van voldoening geeft: als het rustpunt in het werk, maar ook in zichzelf is bereikt. Zijn werk bestaat altijd van uit een gezien of geziene beelden, die hij in zijn atelier verder uitwerkt. Tijdens zijn werk laat hij zich vrijelijk beïnvloeden door gedachten of situaties, die het werk sterk kunnen veranderen. Het ene werk roept het andere op. Deze werkwijze is ontstaan naar aanleiding van een geziene kelk in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden. De kelk kan ook gezien worden als het symbool 'ontvangen en schenken'. Ook een symbool van schenken en ontvangen is de madonna (het figuur van een vrouw). Deze is regelmatig te zien in zijn werken. Dit is ontstaan door het zien van een vruchtbaarheids beeldje van 25000 jaar geleden, gevonden in de grotten van Grimaldi in Italië. Beelden die vanuit deze gedachten zijn ontstaan, hebben het werk sterk beïnvloed. Door de eeuwen heen zoeken mensen graag veiligheid en geborgenheid in de meest mogelijke vormen. Riny heef dit gesymboliseerd in de vorm van een schuilhut en alle interpretaties daarvan. Uiteindelijk is het werk van Riny een evolutie van zijn kunstenaarschap.

"als het rustpunt in het werk, maar ook in zichzelf is bereikt"